4oz / 113.4g 

French Vanilla 4oz Glycerine Hand Therapy

SKU: French Vanilla 4oz
$13.99Price